Priser

Priser

Vi har konkurransedyktige priser, men hvis ditt firma/rederi inngår avtale, vil dere få helseattester til svært gunstige medlemspriser. Som medlem får dere også tilgang på alle våre tjenester til rabatterte priser. Medlemmer blir prioritert med kort ventetid.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke. Vi har egen pris på kort konsultasjon.

Studenter får medlemspris på alle våre tjenester. 

Helseattester

Sjømannsattest inkl. los, panama

Pris: 2300,– 

Offshoreattest

Pris: 2300,– 

Førerkortattest/ fritidsbåt

Pris: 990,– 

Merarbeid kostnad (dispensjoner mm)

Pris: 1490,–

Konsultasjoner

Bedrifter og privatkunder som går til årlig helsesjekk betaler medlemspris resten av året frem til ny årlig helsesjekk

Årlig helsesjekk

Pris: 1590,– 

Legekonsultasjon

Pris: 990,– 

Telefonkonsultasjon

Pris: 450,– 

Reisemedisin og vaksinering

Vaksinekonsultasjon 1.gang

Pris: 390,– 

Vaksinekonsultasjon oppfølging
Kostnadspris per vaksine tilkommer

Pris: 290,– 

Influensavaksine

Pris: 400,– 

Tillegg

Blodprøver/urinprøver ved konsultasjon

Pris: 200,-

Covid-19 test, PCR eller hurtigtest

Pris: 800,-

Medikamentattest

Pris: 250,-

Sykmelding

Pris: 200,-

Henvisninger

Pris: 300,-

Fjerning av føflekk per ved konsultasjon

Pris: 300,-

Annet materiell faktureres for inndekning av kostnad

*Vi forbeholder oss om feil på prislisten kan oppstå.