Priser

Priser

Vi har konkurransedyktige priser, men hvis ditt firma/rederi inngår avtale, vil dere få helseattester til svært gunstige medlemspriser. Som medlem får dere også tilgang på alle våre tjenester til rabatterte priser. Medlemmer blir prioritert med kort ventetid.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke. Vi har egen pris på kort konsultasjon.

Studenter får medlemspris på alle våre tjenester. 

Helseattester

Sjømannsattest inkl. los, panama

Ikke medlem: 2300,– 

Medlem: 1690,–

Offshoreattest

Ikke medlem: 2300,– 

Medlem: 1690,–

Førerkortattest/ fritidsbåt

Ikke medlem: 990,– 

Medlem: 690,–

Merarbeid kostnad (dispensjoner mm)

Medlem: 1490,–

Konsultasjoner

Bedrifter og privatkunder som går til årlig helsesjekk betaler medlemspris resten av året frem til ny årlig helsesjekk

Årlig helsesjekk

Ikke medlem: 1590,– 

Medlem: 1590,–

Legekonsultasjon

Ikke medlem: 990,– 

Medlem: 690,–

Telefonkonsultasjon

Ikke medlem: 450,– 

Medlem: 290,–

Reisemedisin og vaksinering

Vaksinekonsultasjon 1.gang

Ikke medlem: 390,– 

Medlem: 390,–

Vaksinekonsultasjon oppfølging
Kostnadspris per vaksine tilkommer

Ikke medlem: 290,– 

Medlem: 290,–

Influensavaksine

Ikke medlem: 300,– 

Medlem: 300,–

Tillegg

Blodprøver/urinprøver ved konsultasjon

Pris: 200,-

Covid-19 test, PCR eller hurtigtest

Pris: 800,-

Medikamentattest

Pris: 250,-

Sykmelding

Pris: 200,-

Henvisninger

Pris: 300,-

Fjerning av føflekk per ved konsultasjon

Pris: 300,-

Annet materiell faktureres for inndekning av kostnad