Sjømann ser på havet

Sjømannslege

Vi kan levere helseattest for deg som har havet som arbeidsplass. Alle våre leger er godkjente og autoriserte som sjømannsleger og petroleumsleger. Du kan bestille time på nett eller komme på drop-in.

Sjømannsattest
Offshore-attest
Los
Førerkort
Fritidsskipper
OEUK

Finn en time som passer for deg

Sjømann står ved rekka på suppliebåt

Sjømannsattest for skip

Helseattesten (sjømannsattesten) inkluderer alt av nødvendige prøver, tester og attester. Sjømannsattesten er en type helserklæring som er forholdsvis omfattende og obligatorisk dersom du skal jobbe på skip eller flyttbare innretninger. Den skal stadfeste at man ikke, av helsemessige årsaker, kan utgjøre en risiko for egen eller andres helse.

Platformarbeider på vei opp stige oljeplatform

Offshore-attest

Alle som jobber offshore på en oljeplattform eller faste/flytende rigger i petroleumsnæringen må ha en gyldig offshore helseerklæring. Offshore-attest kan kun utstedes av en godkjent petroleumslege som undersøker at du har god helse og er egnet til å oppholde deg og arbeide på en plattform uten at du utgjør en fare for din egen eller andres helse og sikkerhet.

Losbåt som legger til ved siden av båt i sjø i bevegelse

Los

Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne jobbe som los. Helsekravene for loser er ganske like som helsekravene for sjøfolk, men har noen ulikheter på grunn av losenes unike arbeidsforhold. For loser, som for sjøfolk og offshore-arbeidere, skal attesten for loser sikre at man ikke utgjør en fare for helse og sikkerhet for seg selv eller andre.

Open landskap med bilvei midt i. Fjell og landskap i det fjerne. Enslig bil med takboks i det fjerne på veien.

Førerkort

Er du yrkessjåfør og trenger førerrett til utrykningskjøretøy eller tyngre kjøretøy som lastebiler og busser, stilles det også krav til godkjent helseattest. 

Skipper som holder ratt på båt. Nærbilde av ratt og instrumenter på båten

Fritidsskipper

Dersom du skal søke om fritidsbåtskippersertifikat må du fremlegge helseerklæring som tilfredstiller krav til blant annet syn og fargesyn samt hørsel.

Mann på dekk, står langs rekka å ser utover havet og horisonten. Kled i svart jakke og raud lue

OEUK

Skal du jobbe i britisk sektor? Arbeidsgiver vil da ofte kreve OEUK-attest og den får du hos oss.

Sjømann ser på måker

Trenger jeg sjømannsattest/offshore-attest?

Dersom du jobber på et norsk skip eller en flyttbar innretning, må du som regel ha en godkjent helseattest fra en sjømannslege. Attesten dokumenterer at du har god helse og at du er egnet til å jobbe på skip. Helseattesten er gyldig i to år (ett år dersom du er under 18 år).

Likeledes trenger du en offshore-attest dersom du skal jobbe på plattform eller rigget i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Offshore-attesten må fornyes hvert andre år.

Dette innebærer undersøkelsen

Egenærklaring - ikon

Egenerklæring

Egenerklæringsskjema skal fylles ut på forhånd og skal inneholde personalia og eventuelt kjente lidelser eller medikamenter dersom man bruker det.

Syntest ikon

Synstest

Godt syn er viktig for at du ikke skal være en fare for deg selv eller andre til sjøs. Vi undersøker fjernsyn, synsfelt og fargesyn.

Hørseltest - ikon

Hørselstest

God hørsel er viktig for at man skal få med seg lydsignaler, varsler og alarmer. Vi foretar en audiometrisk måling med forskjellige frekvenser og undersøker hvor godt du hører stemmer (tale- og hviskestemme).

Måling av blodtrykk - ikon

Klinisk undersøkelse

Under den kliniske undersøkelsen undersøker vi blant annet generell førlighet (balanse, koordinasjon), blodtrykk, hjertet, lungefunksjon og mage. Det blir også foretatt urinprøve.

Andre undersøkelser - ikon

Andre undersøkelser

Blodprøver, røntgen eller EKG kan også bli aktuelt ved behov.

Timebestilling - Ikon

Bestill time

Når du bestiller time hos en av våre sjømannsleger på nett får du time på dagen eller senest neste virkedag. Bestill time

Id - ikon

Skal du på undersøkelse?

Husk å ta med deg identifikasjon i form av gyldig legitimasjon eller pass og ferdig utfylt egenerklæring. 

Ansatte hos Legekontoret for sjømenn

Dorthea Furevik

Dorthea Furevik

Daglig leder / sykepleier

Gunn-Berit Horge

Gunn-Berit Horge

Medisinsk sekretær

Lisa Lund Wågsæther

Lisa Lund Wågsæther

Sjømanns- og petroleumslege

Nils Fosse

Nils Fosse

Sjømanns- og petroleumslege

Margaret Grande Farestveit

Lege

Lise Erstad

Sykepleier

Haakon Hasselgren Eilertsen

Haakon Hasselgren Eilertsen

Sjømanns- og petroleumslege
(vikar)

Stein-Inge Stigen

Stein-Inge Stigen

Sjømanns- og petroleumslege / bedriftslege
(Vikar)

Monica Sundal  

Helsesekretær

Finn en time som
passer for deg.

 

Bestill time

NO