Vaksinasjon

Vi reiser stadig mer til utlandet, enten det er i jobbsammenheng eller på ferie. Jo tidligere du er ute med reiseforberedelsene, jo bedre. Skal du besøke land med høy smitterisiko kan det ofte være behov for vaksiner og annen beskyttelse. Enkelte vaksiner må tas så tidlig som 4 uker før avreise. Anbefalingene nedenfor er basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WHO), og Center for Disease Control (CDC).

Vaksine - ikon

Kort om anbefalinger for vaksiner

Anbefalingene er avhengige av reisetype og lokale geografiske forhold, samt årstidsmessige variasjoner i sykdommenes utbredelse. Det må også gjøres en vurdering av den reisendes generelle helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjoner.

Anbefalt for reisende til mellom- og høyrisikoområder som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde).

Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek:

Mellomrisikoområder: 2 – 8 % av befolkningen er kronisk bærere av hepatitt B-virus. Andel i høyrisikoområder: > 8 %.

Medikamentell forebygging av malaria og/eller myggstikkbeskyttelse anbefales for reisende til risikoområder. Det finnes ingen vaksine mot malaria.

Japansk encefalittvaksine er anbefalt for de som i sykdomssesongen planlegger å oppholde seg utenfor storby i 3-4 uker, eller mer, i områder der sykdommen er vanligvis forekommer. Vaksinasjon bør også vurderes for kortere opphold dersom forholdene er slik at risikoen for smitte er høyere enn normalt. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder.

Aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder der rabies forekommer og der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, eller for de som skal arbeide med dyr. Spesielt barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får vite om det, derfor kan det være lurt å vaksinere barn som skal bo i områder der rabies forekommer.

Oral vaksine (drikkevaksine) mot kolera anbefales ved reise til områder med kolera for hjelpepersonell ved naturkatastrofer og krig, og personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold eller som mangler magesyre.

Vaksinasjon mot influensa er aktuelt for personer som er 65 år eller mer, samt personer med kroniske sykdommer.

FHI anbefaler alle å ta oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år, uansett reisemål.

Vaksine mot skogflåttencefalitt anbefales ved friluftsaktivitet i skogområder i de land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør man undersøke med lokale kontakter om vaksinasjon er nødvendig.

 

Vaksine mot hepatitt A anbefales ved reise til alle land utenom Vest- og Sentral Europa, Kanariøyene, Nord-Amerika, Japan, Australia og Ny-Zealand.

Enkelte land krever gulfebersertifikat for alle reisende. Det kan være nødvendig med gulfebervaksine i land med gulfeberrisiko. Mange land krever også gulfebersertifikat for reisende som kommer fra land med risiko for gulfeber.

Oversikten over gulfeber er hentet fra WHO International Travel and Health 2012 og CDC Yellow Book 2012.

Personer som skal reise til områder der det er, eller nettopp har vært, en epidemi av gruppe C-sykdom.

Det anbefales meningokokk ACWY-vaksine for ”meningokokkbeltet” og store deler av tropisk Afrika. Anbefalingen gjelder først og fremst barn og ungdom under ca. 25 år og personer på lengre opphold, men kan også vurderes for voksne ved kortere opphold, avhengig av den epidemiologiske situasjonen til enhver tid. Vaksinasjon av pilegrimsreisende til Saudi-Arabia med ACWY-vaksine er påbudt.

 

Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved reise til strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med oppholdets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon anbefales for dem som skal ha lengre opphold i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia, dersom reisen går utenom turiststeder og på landsbygda (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder).

 

!NB Våre kunder blir hendvist videre til Bergen Smittevernkontor for Bcg vaksinering.

Anbefales til personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder, og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.

 

Oral vaksine (drikkevaksine) mot kolera gir en viss beskyttelse mot infeksjon med enterotoksinproduserende E. coli (ETEC). Beskyttelsen er ca. 60 %, og har en dokumentert varighet på omtrent 3 måneder. Om lag halvparten av tilfellene med turistdiaré skyldes ETEC. Beskyttelsen mot turistdiaré er så lav at legemiddelmyndighetene ikke lenger godkjenner vaksinen på denne indikasjonen.

 

Vaksinasjon mot pneumokokksykdom er aktuelt for personer som er 65 år eller mer, samt personer med kroniske sykdommer.

 

Våre referanser: 

Finn en time som
passer for deg.

 

Bestill time

NO