Priser - privatlege

Vi har konkurransedyktige priser, og dersom ditt firma inngår avtale om årlig helsesjekk vil dere også motta svært gunstige priser på konsultasjoner, og alle våre andre tjenester. Medlemmer blir prioritert med kort ventetid.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke.

Studenter får medlemspris på alle våre tjenester.

Prisliste - ikon

Under finner du hurtiglinker til prislister for:

Konsultasjoner

  Pris
Årlig helsesjekk 1 590,-
Legekonsultasjon 990,-
Telefonkonsultasjon 450,-

Helseattester

  Pris
Sjømannsattest 2 500,-
Offshore-attest 2 500,-
Førerkortattest/fritidsbåt 990,-
Merarbeid (dispensasjoner m.m) 1 490,-

Reisemedisin og vaksinering

  Pris
Vaksinekonsultasjon, første gang 390,-
Vaksinekonsultasjon, oppfølging (ekskl. kostnad per vaksine) 290,-
Influensavaksine 400,-

Tillegg

  Pris
Blodprøver/urinprøver ved konsultasjon 200,-
Covid-19-test, PCR eller hurtigtest 800,-
Medikamentattest 250,-
Sykemelding 200,-
Henvisninger 300,-
Fjerning av føflekk ved konsultasjon 300,-
*Vi forbeholder oss om feil på prislisten kan oppstå. 

Finn en time som
passer for deg.

 

Bestill time

NO